ZEAS AGRO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Bioplynová stanice Holečkov

V prosinci 2013 byla uvedena do provozu zemědělská bioplynová stanice Holečkov o výkonu 500 kW. Uvedené zařízení zpracovává čistou biomasu ze zemědělské činnosti a odpady rostlinného původu.
Vyrobená elektrická energie je dodávána do distribuční sítě, vzniklé teplo je teplovodem svedeno do hodpodářského dvora Rábín k vytápění stávajích objektů a výrobních provozů.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky